Priimamos paraiškos Bernardo Brazdžionio literatūros premijai gauti

Iki 2015 m. spalio 30 d. priimamos paraiškos Kauno miesto savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijai gauti. Premijos dydis – 3 tūkst. eurų. Paraiškos bus vertinamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos skyrimo nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-2.

 

Paraišką ir siūlomą kūrinį (po 3 egzempliorius) galima pristatyti šiais būdais:

• Siųsti paštu Kultūros ir turizmo plėtros skyriui adresu Laisvės al. 96. LT-44251 Kaunas. Ant voko prašytume nurodyti PARAIŠKA BERNARDO BRAZDŽIONIO PREMIJAI.

• Pristatyti į Asmenų aptarnavimo skyrių (6 langelis) adresu Laisvės al. 94, Kaunas.

Esant galimybei prašytume el. paštu kultura.paraiskos@kaunas.lt atsiųsti skaitmeninę teikiamo kūrinio versiją. El. laiško antraštėje nurodyti BERNARDO BRAZDŽIONIO PREMIJAI.

Paraiškos nesvarstomos, jeigu jos pateiktos pavėluotai, užpildytos netinkamai, pateikti ne visi dokumentai. Pateikti dokumentai negrąžinami.

Išsamią informaciją ir paraiškos formą galite rasti interneto svetainėje www.kaunas.lt Švietimo, kultūros ir turizmo skiltyje Kultūros ir meno premijos, stipendijos (/). Telefonai pasiteirauti 42 40 47, 42 40 58, el. paštas vida.jasaityte@kaunas.lt

Sprendimas

Nuostatai

 Paraiškos forma

© 2013. Visos teisės saugomos Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius. Tarnybinis įėjimas .