Algimantas Mikuta. „Kelias į Laumes" (Kaunas: Kauko laiptai, 2017)

Nauja žinomo poeto Algimanto Mikutos poezijos knyga, kurios leitmotyvas yra grįžimas prie šaknų: Laumės – autentiškas Žemaitijos kaimas, kuriame kažkada susitiko autoriaus tėvai. Poetas žvelgia į būtojo reginio vizijas tarsi pro stiklą, kuriame įrėžti dabarties įvykiai, sąvokos, jausmai. Rinkinio tekstai liudija žvilgsnio kaitą – nuo dramatiško (eilėraščiai apie netektis) iki ironiško (linksmos folkloriškos istorijos). Netgi atrodo, kad atskiri epizodai atsikartoja pokarinėje vaikystėje ir dabarties pasaulyje, keičiasi tik jų pavidalai, atspalviai, o iš tikrųjų yra tiesos ir melo žaidimai.

Žanriniu požiūriu knyga nėra itin marga – vyrauja prisiminimai, kandžios baladės, lyriški atsivėrimai.

A p i e  k n y g ą  i r  a u t o r i ų :

Algimantas Mikuta. Penketas eilėraščių iš spaudai ruošiamos knygos „Kelias į Laumes“, video

© 2013. Visos teisės saugomos Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius. Tarnybinis įėjimas .