Įteiktos Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos

Kovo 16 d. Kauno menininkų namuose kolegiškai pagerbti ir apdovanoti 2016 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijų laureatai:

satyrikas Rimantas Petras Klusas – už ištikimybę satyrai ir humorui;

skulptorius, prof. Stasys Žirgulis – už sąsajas tarp skulptūros klasikos ir modernių ieškojimų;

architektė Loreta Janušaitienė – už novatorišką paveldosauginį požiūrį vykdant 2014–2016 m. projektus;

fotožurnalistas Artūras Morozovas – už savitą socialinių temų interpretavimą bei svarbiausių įvykių pasaulyje fiksavimą.

Fortepijonu skambino Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunieji talentai: Eglė Anriuškevičiūtė ir Simonas Miknius (fortepijono mokytoja-ekspertė Birutė Kumpikienė). Renginį vedė KMKA pirmininkas Petras Palilionis ir Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus referentė Milda Kiaušaitė.

FOTOREPORTAŽAS

Apdovanojamas 2016 m. KMKA premijos laureatas satyrikas Rimantas Petras Klusas

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintautas Vaičys pristato 2016 m. KMKA premijos laureatą prof. skulptorių Stasį Žirgulį

2016 m. KMKA premijos laureatas prof. skulptorius Stasys Žirgulis

Apdovanojama ir padėkos žodį taria 2016 m. KMKA premijos laureatė architektė Loreta Janušaitienė

2016 m. KMKA premijos laureatės Loretos Janušaitienės darbų pristatymas

2016 m. KMKA premijos laureatą fotožurnalistą Artūrą Morozovą sveikina Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Česonis

2016 m. KMKA premijos laureatas Artūras Morozovas pristato savo darbus

KMKA premijų laureatų diplomus sukūrė dailininkas karikatūristas Vladimiras Beresniovas (Vlaber)

Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunieji talentai: Eglė Anriuškevičiūtė ir Simonas Miknius (fortepijono mokytoja-ekspertė Birutė Kumpikienė)

Vakaro vedėjai – KMKA pirmininkas rašytojas Petras Palilionis ir LRS KS referentė Milda Kiaušaitė

Alvydo Vaitkevičiaus fotografijos

 

KMKA premija įsteigta 2003 m. Jos vertę apsprendžia Kauno menininkų kūrinių meninis lygis, originalumas, reikšmingumas, premija skiriama KMKA nariams. Premija suteikiama už reikšmingiausius Kauno menininkų kūrinius, susilaukusius didžiausio specialistų ir visuomenės dėmesio. Jos dydis nustatomas atskiru KMKA tarybos sprendimu, atsižvelgiant į gautą rėmėjų finansavimą ir pateiktas kandidatūras premijai gauti. Pastaraisiais metais projektas iš dalies finansuojamas Asociacijos LATGA Kultūrinio-socialinio fondo lėšomis.

 

PLAČIAU APIE RENGINĮ>>>

© 2013. Visos teisės saugomos Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius. Tarnybinis įėjimas .