Poezijos interpretacijų ciklas „Poetos“: Pranas Morkūnas

Balandžio 22 d., šeštadienį, 19 val. Raudonoje ZOOnoje (Laisvės al. 106, Kaunas) Raimundo Eimonto Poetinis / Muzikinis monoteatras tęsia pasirodymų ciklą POETOS. Šį kartą išgirsite originalias didžiojo lietuvių dadaisto-imadžinisto Prano Morkūno avangardinių eilių interpretacijas.

Raimundas Eimontas - balsas, elektroniniai efektai
(JOKIŲ muzikos instrumentų!)

Pranas Morkūnas – XX amžiaus prieškario lietuvių poetas dadaistas imažinistas, literatūrologo Leono Gudaičio nuomone, „užpildęs lietuvių avangardistinės literatūros puslapį tarp futurizmo ir aktyvizmo“.
Pranas Morkūnas (1900–1941) – poetas, vertėjas, turbūt radikaliausias tarpukario avangardinės poezijos kūrėjas. Savanoriavęs Lietuvos kariuomenėje, vadovavęs Panevėžio šaulių apygardai vėliau pasuko į kairiąją ideologiją, tapo prezidento Smetonos kritiku, už veiksmus komunistų labui buvo nuteistas trims mėnesiams kalėti. Žuvo fronte gindamas Maskvą.
Eksperimentinė Morkūno poezija negalėjo nesusilaukti prieštaringų vertinimų. Eilėraštis „Šaipėrantas“, kuris ir išgarsino autorių, buvo publikuotas žurnale Trečias frontas, tačiau ir šio žurnalo idėjinis vadas Kostas Korsakas šio kūrinio nesugebėjo perprasti ir buvo rimtai užpykęs ant bendražygių, kad jie tokius skelbia tokius leidinio krypties neatitinkančius kūrinius. Laiške Korsakas rašė, kad tai „gryniausias išsigimstančios degeneruojančios miesčionijos dvasios pasireiškimas“.
Jau vėliau Tomas Venclova Morkūno eilėraštį „Šaipėrantas“ yra pavadinęs vienu geriausių lietuviškų eilėraščių apskritai. „Iš tikrųjų, koks kalbos jausmas! Toks būna tik vaikystėje. Ta priesagų ir galūnių ekvilibristika, tas patrakęs ir grakštus naujadarų šokis! Autorius truputį tyčiojasi iš skaitytojo (eilėraštyje nesunku įžvelgti lytinio akto aprašymą); bet kaip jis moka pademonstruoti kalbos galimybes, kaip valdo pačią kalbos materiją! Šiuo vienu eilėraščiu [...] Pranas Morkūnas prilygsta Chlebnikovui ar Cummingsui (kamingsui).“
http://www.šaltiniai.info/index/details/1342
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Morkūnas
http://www.tekstai.lt/rss/293-morkunas-pranas/1157-dainuoja-degeneratas-1993
https://www.rasyk.lt/rasytojai/pranas-morkunas.html

Raudonoje ZOOnoje veikia SenoHipio (Rimvydo Matijaškos) paroda
Rievių eskizai / Siaurapjuklinė erotika.
Ažūrinė kūryba medyje.

Ir visa tai tik už laisvanoriškai-primygtinai-neprivalomą auką nuo 3 eu! :)

Organizatorių informacija

© 2013. Visos teisės saugomos Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius. Tarnybinis įėjimas .